Werkwijze
Rotterdam Vroesenpark
PCW-psychologen Rotterdam
Rotterdam zicht op de Maas

In onze praktijk is het gebruikelijk te starten met het onderzoeken van uw klacht of probleem. Naast het

bekijken welke symptomen of klachten spelen, wordt tevens gekeken welke relevante informatie uit uw

voorgeschiedenis mogelijk een rol speelt in het ontstaan of voortbestaan van de klachten bij aanmelding.


Rotterdam Hofplein fontein

U wordt gevraagd bij aanvang een korte vragenlijst in te vullen om de ernst van de klachten te kunnen

bepalen. Soms wordt gekozen voor het meegeven van een aantal vragenlijsten, die u thuis rustig kunt

invullen. Deze vragenlijsten kijken naar klachten, hoe mensen omgaan met moeilijke situaties/

problemen en een aantal persoonlijkheids-kenmerken.

De gegevens uit deze vragenlijsten kunnen u helpen om goede doelen voor behandeling te kiezen.


Beide GZ-psychologen zijn breed opgeleid waardoor het mogelijk is om diverse klachten te behandelen en

kunnen zo nodig ook gesprekken in het Engels voeren.


Indien nodig kan worden samengewerkt met de huisarts (afstemmen van behandeling en/of medicatie

voorschrijven), een psychiater (second opinion wat betreft de diagnose en medicatieadvies) of een collega

psycholoog/psychotherapeut (als deelbehandelaar).


Soort klachten

Onderstaand een kort overzicht van het soort klachten/problemen dat behandeld kan worden (dit overzicht is niet

uitputtend).


- angstklachten (paniekklachten, sociale angstklachten, fobieën en posttraumatische stressklachten)

- depressieve klachten en stemmingswisselingen

- rouw / verliesverwerking

- identiteitsvragen en levensfasevragen

- overspannenheid/ burn-out

- omgaan met lichamelijke klachten en/of chronische pijn

- problemen in het contact met andere mensen

- problemen met assertiviteit

- werk- of studieproblemen

- verwerkingsproblematiek


Als uw klacht/probleem er niet tussen staat, kunt u contact met ons opnemen om samen te kijken wat wij voor u

kunnen betekenen.


CGT-Trainings/Coachingstraject

Een hulpvraag hoeft niet altijd voort te komen vanuit problemen, maar kan ook komen uit de wens tot verdere zelfontwikkeling. Een traject gericht op CGT(Cognitievegedragstherapie)-training of coaching kan dan een optie zijn. In gesprek met u zullen wij dit traject op uw wensen/doelen afstemmen.


Gespreksduur

Een gesprek duurt 45 minuten. Anders kan eventueel in overleg.


De gespreksfrequentie ligt gemiddeld op eenmaal per twee weken.

 


Therapie: Het einde is inzicht...                                                                                                                                                                               Werkwijze

 © Dirgnie 2013