Wie zijn wij?
Rotterdam Vroesenpark
PCW-psychologen Rotterdam
Rotterdam zicht op de Maas

Tijdens mijn HBO-studie TMO (Textielmanagementopleiding) kwam ik erachter dat mijn interesse toch

elders lag. Na het afronden van TMO ben ik Psychologie in Leiden gaan studeren. In 1996 heb ik mijn

studie Klinische- en Gezondheidspsychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden afgerond. Tijdens mijn

studie heeft de RET (Rationeel Emotieve Therapie, een vorm van  Cognitieve gedragstherapie) mijn

interesse opgewekt. Bij het Instituut voor RET te Haarlem (www.ret-instituut.nl), heb ik mijn kennis

verdiept door stage te lopen en de basis- en vervolgcursus RET te doen.


In  april 1999 ben ik gestart ik bij “Psychologengroep Centrum West” en in 2002 heb ik samen met mijn

collega Peggy de Graav de praktijk overgenomen.


Naast het werken in de praktijk heb ik diverse opleidingstrajecten gevolgd:  GZ-psycholoog,

Eerstelijnspsycholoog NIP en Cognitief Gedragstherapeut. Sinds 2011 werk ik  met EMDR

(www.emdr.nl).  Dit is een methode voor het behandelen van klachten die optreden na het mee-

maken van schokkende gebeurtenissen. Met EMDR richt ik mij op enkelvoudige problematiek

(geen herhaaldelijke complexe  vroege traumatisering).


Verder biedt ik ook E-health aan.  Dit betekent dat je thuis online een deel van de behandeling kan volgen indien je dit zou willen. Ik maak hiervoor gebruik van  Therapieland


Registraties:

- GZ-psycholoog (BIG-nr. 79908612325) www.bigregister.nl

- Eerstelijnspsycholoog NIP

- Cognitief Gedragstherapeut


Lidmaatschap beroepsverenigingen:

- Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) www.lvvp.info

- Nederlandse Vereniging voor Cognitieve en Gedragstherapie (VGCt) www.vgct.nl

- Vereniging EMDR Nederland (VEN) www.emdr.nl 


Peggy de Graav

Hoewel in Suriname geboren, ben ik grotendeels in Nederland opgegroeid en geschoold. Oorspronkelijk

ben ik werkzaam geweest in de Jeugdhulpverlening. Na de HBO opleiding Jeugdwelzijnswerk te hebben afgerond in 1983, ben ik gestart als groepleidster op een Medisch Kleuterdagverblijf.

Na 5 jaar kreeg ik de mogelijkheid om in de kinderpsychiatrie verder te werken als pedagogisch medewerkster. In de 9 jaren dat ik hier werkzaam was heb ik veel ervaring kunnen opdoen in het werken

met kinderen, adolescenten en hun ouders.

Ondanks het feit dat het leuk en boeiend werk was, besloot ik Psychologie te gaan studeren en mij te gaan richten op volwassenen.

Ik rondde mijn studie Klinische- en Gezondheidspychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden in 1997 af en specialiseerde mij vervolgens in de eerstelijns-psychologie. Aansluitend deed ik de opleiding tot GZ-psycholoog.

In de begintijd na mijn opleiding Psychologie heb ik een aantal jaren parttime gewerkt bij de Riagg-Rijnmond, naast het werken als freelancer bij de Universiteit Leiden als interviewer.

In 2001 startte ik bij de Psychologengroep Centrum West met individuele behandelingen.

Depressieve stoornissen, rouw en verliesverwerking hebben mijn speciale interesse.

Daarnaast heb ik inmiddels ook veel ervaring met de behandeling van eerder genoemde klachten.


Registraties:

- Psycholoog NIP

- GZ-psycholoog (BIG-nr. 79060370225) www.bigregister.nl


Lidmaatschap beroepsverenigingen:

- Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) www.psynip.nl


Therapie: Het einde is inzicht...                                                                                                                                                                           Ingrid de Vries

 © Dirgnie 2013